Nahajate se:   domov - PREIZKUŠNJE - OBČNI ZBOR DRUŠTVA LJUBITELJEV PTIČARJEV - LD Markovci, 17.3.2017

Občni zbor Društva ljubiteljev ptičarjev

OBČNI ZBOR DRUŠTVA LJUBITELJEV PTIČARJEV

V petek, 17 marca 2017 je v prostorih lovskega doma LD Markovci DLP izvedlo letni občni zbor z udeležbo velikega števila svojih članov. Občni zbor je odprl predsednik Vilko Turk, ki je vsem prisotnim izrekel iskreno dobrodošlico s prisrčnimi pozdravi. Kot gost je občnemu zboru zaželel prijetno počutje v njihovem lovskem domu tudi starešina gostiteljice Slavko Kukovec.

Po izvolitvi organa občnega zbora so sledila poročila vseh funkcionarjev društva. Prav tako je tega dne bilo podano poročilo vzrejne komisije za ptičarje za preteklo leto, katere predsednik je Vojko Pirher. Iz podanih poročil smo lahko ugotovili, da se v društvu skozi vse leto nekaj dogaja. Nenazadnje je društvo poleg svojega rednega dela organiziralo šest kinoloških prireditev.

Potrebno je omeniti, da društvo tudi skupaj z vzrejno komisijo skozi vse leto deluje v vlogi strokovnega servisa za vse vodnike, ki kakršno koli pomoč tudi potrebujejo. Iz razprave je bilo razbrati, da je v društvu dovolj ljudi, ki ptičarsko kinologijo, tako iz strokovnega kot tudi praktičnega vidika, zelo dobro poznajo.

Predsednik se je v svojem poročilu zahvalil tudi KZ Slovenije, LZ Slovenije in vsem sponzorjem za finančne prispevke s pomočjo katerih so bile brezhibno izpeljane omenjene prireditve. V razpravi je bilo izpostavljeno tudi, da so posamezna območja v Sloveniji izredno slabo pokrita s ptičarji, kljub temu, da v teh primerih gre v glavnem za nižinska lovišča z malo divjadjo. Upam pa, da se vsi dobro zavedamo, kaj nam dobro izšolan ptičar v navezi z dobrim vodnikom pomenita pri izvajanju lova na malo divjad. Podana je bila tudi ugotovitev, ki je vsekakor zaskrbljujoča, da nam število ptičarskih legel iz leta v leto upada, kljub njeni široki vsestranski uporabnosti. Zato bo potrebno, da si društvo za pripadnost zada nalogo za večjo promocijo te pasemske skupine, podobno kot so jo imeli ustanovitelji tega društva že leta 1921. Društvo v tem trenutku šteje 130 aktivnih članov, želja pa je, da bi se to število v naslednjih letih ustrezno povečalo. Prisotni člani društva so bili mnenja, da je delo, ki ga je sedanje društvo do sedaj opravilo na visoki ravni. In če je temu tako, bo tudi interes vodnikov ptičarjev šel v tej smeri, da se vključujejo v društvo še v večjem številu.

Iz razprave se je jasno dalo razbrati, da si največjo zahvalo in priznanje za opravljeno delo v preteklem obdobju zaslužita neuničljiva tajnica Lidija Šmigoc in predsednik Vilko Turk. Na ramenih dveh omenjenih oseb leži največje breme vodenja društva. Želimo si samo lahko, da bosta s takšno zagnanostjo tudi v bodoče opravljala svoji zahtevni funkciji.

Ob tem dogodku so bila svečano podeljena odlikovanja KZ Slovenija in podelitev plakat DLP zaslužnim članom za delo v lovski kinologiji. Prav tako so zahvale in priznanja prejela LD v katerih društvo najpogosteje organizira svoje prireditve.

Miroslav Bauman

Več slik iz dogodka si lahko ogledate v naši galeriji slik.

Nekaj slik iz dogodka:

<< Nazaj na preizkušnje