Vzrediteljem in vodnikom nemških žimavcev
Vzreditelje nemških žimavcev  obveščamo, da je bil 04.03.2023 na delnem zboru sodnikov za ptičarje sprejet sklep št:9-predlog spremenb Vzrejnega previlnika za ptičarje,ena izmed sprememb se glasi:-dodaten pogoj za preidobitev vzrejnega dovoljenja za nemške žimavce je opravljen preizkus po sledi zajca,ali lisice. Psi,ki so na preizkusu dokazano nemi-tihi, niso sledoglasni,ali vidoglasni ne morejo dobiti vzrejnega dovoljenja. Na vzrejnem pregledu v letu 2024 in nadalje se bo določilo začelo upoštevati, zato naj vodniki, ki želijo z to pasmo vzrejati obvezen preizkus tudi opravijo.
 
Predsednik vzrejne komisije za ptičarje
 Dragan Zemljič dr.vet.med.
 

Prijavnico lahko vidite tukaj. 

 


 

 Preberite več


 


 


 


Delni zbor sodnikov VII. FCI skupine je dne 19.03.2022 sprejel sklep 6/2022:

Pri nemških kratkodlakih ptičarjih se kot pogoj za vzrejo zahteva slikanje ramenskega sklepa - za diagnostiko OCD, v starosti najmanj 12 mesecev. Pariti je dovoljeno pse/psice pri katerih je bila ugotovljena stopnja OCD-0. Če se pri slikanju ramenskega sklepa ugotovi bolezensko stanje je takšen pes izločen iz vzreje (kategorija vzrejna prepoved).


 

»Idealno je, da je vodnik ptičarja lovec«

 
 Kako priljubljeni pa so ptičarji danes? Kako številčno so zastopani ptičarji med pasmami psov v naši državi v tem trenutku? Katerih pasem ptičarjev je v Sloveniji največ in katerih najmanj? 
 

Preberite več   

 

Voditi nas morajo poštenje, pravičnost, strokovnost in lovska uporabnost ptičarjev

 
 Kako so v vaše življenje vstopili lovski psi? Kako se je vse skupaj začelo? 
 

Preberite več   

 

Moramo znati prisluhniti naravi in jo razumeti. Če tega ne bomo zmogli, se nam slabo piše.

 
 Zanimajo me začetki vašega srečevanja s psi in lovstvom že v vaši družini. Sam se spomnim
vašega očeta Frančka Rakuše kot sodnika, saj je bil eden izmed sodnikov na JZP za mojo prvo
psico. Kaj bi rekli o teh začetkih?
 

Preberite več   

  

Skladno s sklepom Delnega zbora sodnikov za ptičarje (FCI 7) št. 8/2021 z dne 03.07.2021, izdaja Vzrejna komisija za ptičarje vsem vzrediteljem in lastnikom plemenjakov pasme VAJMARANEC (FCI standard št. 99 - Weimaraner) naslednje:

 

PRIPOROČILO

 

 

  • zaradi porasta pojavov dednega obolenja srca - dilatativne kardiomiopatije (DCM) pri predmetni pasmi, ki jih beležimo doma in v tujini, priporočamo redne letne ultrazvočne preiskave srca plemenjakov/plemenk s katerimi lahko izključimo morebitno obolenje srčne mišice in s tem prenašanje obolenja na naslednje generacije;

 

  • zaradi porasta pojavov dedne katarakte (HC) pri predmetni pasmi, ki jih beležimo doma in v tujini, priporočamo klinični pregled oči pri specializiranem veterinarju (ECVO) na prisotnost katarakte in sicer največ 12 mesecev pred predvideno paritvijo;

 

  • vzrediteljem, ki se odločajo za uporabo plemenjaka iz tujine prav tako priporočamo, da se pri izbiri paritvenih kombinacij odločijo za takšnega plemenjaka, ki ima negativen izvid kliničnih preiskav na zgoraj omenjeni dedni obolenji.

 

 

Lovsko-kinološki pozdrav,

 

Predsednik VK za ptičarje Član VK za vajmarance

 

Dragan Zemljič dr.vet.med Ian M. Koštomaj 

 


  

                                                                    Ljutomer 31.05.2021

Društvo ljubiteljev ptičarjev
Vzrejna komisija za ptičarje
Župančičeva 9
1000 Ljubljana

 

Vzrediteljem  weimarancev in
Lastnikom plemenjakov te pasme

Zadeva: Priporočilo za diagnostično preiskavo na dilatativno kardiomiopatijo (DCM)

Vzrejna komisija za ptičarje, priporoča vsem lastnikom weimarancev, ki imajo vzrejno dovoljenje in se uporabljajo v vzreji, da s psi opravijo letno diagnostično preiskavo – ultrazvok srca na dilatativno kardiomiopatijo (DCM).

Obrazložitev: dilatativna kardiomiopatija je obolenje srčne mišice, ki ima več vzrokov, lahko je tudi dedne narave.  Za bolezen je značilno, da srce zaradi razširitve več ne deluje pravilno, prvi  simptomi so hitro in plitvo dihanje, utrujenost in nabiranje  tekočine v trebušni votlini. Pri dedni obliki se bolezen praviloma pojavi v srednji starosti psa in ni ozdravljiva, s pomočjo veterinarja lahko  simptome samo lajšamo.  Dilatativna kardiomiopatija  vpliva na uporabno vrednost in skrajšuje  pričakovano življenjsko dobo psa.   Obolenje se diagnosticira na podlagi preiskave srca z ultrazvokom, v kolikor je ugotovljeno pri več  potomcih iz istega legla, je najverjetnejši vzrok dedne narave. Znaki popuščanja srčne mišice se navadno pojavijo v starosti nekaj let, zato je priporočljivo, da se s psi za vzrejo opravljajo redni letni pregledi srca.

V tujini predstavlja dedna oblika DCM resen problem v vzreji te pasme, zato so v nekaterih državah uvedli obvezno vsakoletno diagnostično preiskavo kot pogoj za vzrejno dovoljenje. Tudi v Sloveniji   podatki iz nekaterih legel – več psov z zdravstvenimi problemi  zaradi razširjenega srca – vzbujajo sum na dedno obliko DCM. Vsem vzrediteljem  weimarancev in lastnikom plemenjakov z vzrejnim dovoljenjem zato priporočamo, da v dobro pasme pred paritvijo – ne več kot dva meseca prej- opravijo  redne diagnostične preiskave srca. Priporočamo, da se ultrazvok srca opravi na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete v Ljubljani. Okvirna cena pregleda znaša 150 eur. 

Predsednik vzrejne komisije za ptičarje

 

Dragan Zemljič dr.vet.med., l.r.

 


 

 

Obvestilo lastnikom ptičarjev

Delni zbor sodnikov za ptičarje (VII. FCI skupina) je 24.07.2020 sprejel naslednja sklepa, ki se nanašata na vzrejo oziroma udeležbo vodnikov ptičarjev na preizkušnjah;

Sklep 5/2020 Na vseh preizkušnjah ptičarjev je lahko vodnik psa samo lovec z veljavno lovsko izkaznico

Obrazložitev:

1.       Na preizkušnjah ptičarjev se uporablja lovsko orožje za presojo občutljivosti na strel  in odstrel divjadi pred psom

2.       Lovsko orožje se uporablja skozi celotno šolanje psa

3.       Z lovskimi družinami je vlada RS sklenila koncesijsko pogodbo za trajno gospodarjenje z divjadjo. Pogoje za šolanje psa v lovišču ima samo lovec, član lovske družine, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbo

4.       V Pravilniku za izvajanje Zakona o orožju je v 4 a členu kot pogoj za pridobitev orožnega lista navedeno, da mora posameznik predložiti veljavno lovsko izkaznico, iz katere je razvidno, s katerim loviščem upravlja lovska organizacija, katere član je , ali ustrezen dokaz , iz katerega jasno izhaja , da lovska organizacija katere član je razpolaga z najetim loviščem in imajo njeni člani neomejen vstop v najeto lovišče

Sklep 6/2020 V pravilniku za vzrejo ptičarjev se popravi 5. točka 5. člena in se glasi: Pri nemških žimavcih se zahteva slikanje ramenskega sklepa  - izvid OCD ( slikanje komolčnega sklepa – izvid ED je prostovoljno) v starosti najmanj 12 mesecev pri univerzitetnih klinikah držav EU ter pooblaščenih ustanovah s strani matične države , ali mednarodnega združenja za določene pasme. Le ti preverjajo tudi identiteto psov/psic  (tetovirna številka, mikročip). Izvid potrdi vsakokratni izvajalec s svojim podpisom in žigom. Vsi rezultati morajo biti ovrednoteni s strani pooblaščenega organa v posamezni državi. Pariti je dovoljeno pse/psice pri katerih je bila ugotovljena stopnja OCD – 0 in ED – 0, v kolikor se slikanje slednjega opravi (kategorija primeren za vzrejo). Če se pri slikanju ramenskega sklepa ugotovi bolezensko stanje , je takšen pes izločen iz vzreje (kategorija vzrejna prepoved).  Tudi pri slikanju komolčnega sklepa , v kolikor se ugotovi bolezensko stanje , je takšen pes izločen iz vzreje ne glede na to, da je slikanje komolčnega sklepa prostovoljno ( kategorija vzrejna prepoved).

Obrazložitev:

OCD- osteohondritis dissecans je dedno degenerativno obolenje sklepnih hrustancev predvsem ramenskega sklepa, ki  vpliva na delovno sposobnost psa, oziroma je lahko vzrok za krajšo dobo delovne uporabnosti.  Bolezensko spremenjeni hrustanec pri gibanju povzroča bolečine, posledično šepanje in tako omejeno uporabnost psa. Z starostjo psa postajajo  bolezenski simptomi – bolečina ob gibanju  - vse izrazitejši.  Z uvedbo obveznega slikanja ramenskega sklepa za diagnozo OCD sledimo pogojem vzreje v matični državi te pasme – Nemčiji. Vzreditelje opozarjamo tudi na morebitne paritve z plemenjaki iz tujine, ki morajo imeti ob ostalih zahtevah tudi obvezno izvid OCD! Vsi nemški žimavci pripeljani na vzrejne preglede po objavi tega sklepa morajo torej ob ostalih pogojih za vzrejo izpolnjevati tudi  zahtevo glede izvida slikanja ramenskega sklepa na  stopnjo OCD.

ED – displazija komolca je dedno degenerativno obolenje komolčnega sklepa, ki ima lahko več vzrokov (slabo prileganje sklepnih površin kosti komolčnega sklepa, tudi degenrativno obolenje hrustanca v komolčnem sklepu, i.t.d.). Slikanje, oziroma izvid ni pogoj za vzrejo, v dobrobit pasme pa se v matični državi nemškega žimavca čedalje več vzrediteljev , odloča tudi za diagnostiko tega obolenja. Tudi to obolenje vpliva na delovno  uporabnost psa , simptomi z  starostjo postajajo vse izrazitejši, zato psov z pozitivnim izvidom na ED  ne uporabljamo za vzrejo! 

Predsednik VK za ptičarje

Dragan Zemljič dr.vet.med.

 


 

DRUŠTVO LJUBITELJEV PTIČARJEV (DLP) IN VZREJNA KOMISIJA Z NJEGOVO STROKOVNO POVEZOVANJE Z NJEGOVIMI ORGANIZACIJAMI – NEMŠKIH PASEM PTIČARJEV

 

Pri strokovnem delu društva (DLP) smo si zadali nalogo, da oživimo strokovno sodelovaje s pasemskimi organizacijami za Nemško kratkodlake ptičarje in Nemške žimavce. Pri pasmi Nkp smo pripravili prevode pravilnikov za pomladanski Derbi in jesensko Solmsovo preizkušnjo AZP in splošni pravilnik.  Prvi določa zahteve pomladanske preizkušnje mladih, do dve leti starih Nkp in drugi preizkus mladih psov v jeseni, ko jih preizkušamo v delu v vodi in na polju, pred in po strelu. Oba pravilnika sta bila obravnavana in sprejeta na delnem zboru sodnikov VII FCI skupine – ptičarji, obravnavala in potrdila pa jo je tudi komisija za strokovna vprašanja pri KZS in so s tem vsi pravilniki  in splošen pravilnik veljavni.

 

Pri DLP smo se odločili, da te preizkušnje organiziramo na nivoju našega društva, ker želimo, da izvedba preizkušenj poteka po principu matične pasemske organizacije in da izberemo za te preizkušnje najboljše terene z dovolj male divjadi iz narave ali iz umetne vzreje. Ocenjevanje dela psov bodo opravljale tri članske sodniške skupine pravzaprav tako kot se zahteva po pravilnikih. Ena sodniška skupina pa lahko v enem dnevu oceni delo največ šestih psov. Na letošnje preizkušnje smo povabili tudi sodnike iz matične pasemske organizacije- Nemčije.

 

DLP je pod okriljem KZS odgovorna za vso strokovno in vzrejno delo pasme ptičarjev zato želimo, da na vseh področjih sledimo standardom dela in forme matičnih pasemskih organizacij. Predpisane in korektno opravljene preizkušnje Derbi in Solms,AZP pa so tudi zahtevani pogoj za vzrejo v Sloveniji,in da se slovenski vodniki,lahko udeležijo najzahtevnejših preizkušenj kot sta IKP (Internacionale Kurzhaar Prufung) in KS (Kllemann Sieger Prufung). Od teh mednarodnih preizkušnjah, ki jih nemci organizirajo izmenično vsaki dve leti, bomo podrobno poročali v glasilu Ptičarji ni na naši spletni strani.

 

Za ocenjevanje dela žimavcev veljajo že obstoječi pravilniki PZP in JZP,ŠPP, ki smo jih v začetku devetdesetih let prevedli iz nemških standardov Jagdgebrauhshund – Ferbanda. Ti pravilniki veljajo za pasme Nemških žimavcev in ostalih lovsko uporabnih ptičarjev še danes. Tudi z zvezo nemških žimavcev smo vzpostavili kontakt in obnovili članstvo v njihovi svetovni zvezi. O vseh novostih vas bomo obveščali v našem glasilu in po spletu.

 

Predsednik DLP :                                                                                      Predsednik VK:

Vilko Turk                                                                                                Vojko Pirher