Nahajate se:   domov - PREIZKUŠNJE- SEMINAR DLP V LD BORIS KIDRIČ

SEMINAR DLP V LD BORIS KIDRIČ

Seminar Društva ljubiteljev ptičarjev – Hajdina 18.06.2022


Društvo ljubiteljev ptičarjev (v nadaljevanju DLP) je 18.06.2022 organiziralo seminar za vzreditelje, vodnike, ljubitelje ptičarjev in člane DLP. Ob 9. uri smo se zbrali v Hajdini pred lovskim domom LD Boris Kidrič, ki že tradicionalno gosti prireditve, ki jih organizira DLP.

Uvodoma je predsednik DLP Vilko Turk pozdravil vse prisotne in v kratkem orisal dejavnost DLP v letošnjem letu. Predsednik DLP je opozoril tudi na skromno udeležbo – skupaj z predavatelji in slušatelji se nas je zbralo samo skromnih 25 udeležencev!

Prvo temo – izbira ptičarja iz legla, socializacija in vzgoja mladega ptičarja je predstavil Zemljič Dragan dr.vet.med.i. Vsebina je bila namenjena zlasti mlajšim vodnikom, ki se odločajo za nabavo ptičarja in tudi vzrediteljem začetnikom.  Poudarjeni sta bili dve obdobji razvoja mladega ptičarja – starost 4 -8 tednov, ko mora vzreditelj mladičem omogočiti čim več aktivnosti ob spoznavanju vsega z čimer se bodo v življenju soočali. Prav iz tega razloga je pomembno, da se vodniki odločajo za nabavo mladičev pri vzrediteljih, ki v tem obdobju leglu namenjajo vso potrebno pozornost . Predstavljeno je bilo tudi nekaj metod izbire mladiča iz legla. Drugo pomembno obdobje razvoja mladega ptičarja je socializacija. V starosti mladiča 8 -12 tednov lahko vodnik z vzgojo skozi igro in z pozitivno motivacijo ustvari dober temelj za poznejše šolanje. Z doslednostjo in jasnimi zahtevami, ki ne presegajo psihičnega razvoja mladega ptičarja lahko  vodnik v tej fazi odraščanja psa brez prisile ustvarja svojo avtoriteto.    

Nastran Nejc dr.vet.med. in Rok Klančnik dr.vet.med. sta nam podala  nekaj praktičnih nasvetov iz področja veterine, ki so koristna informacija za vsakega vodnika lovskega psa. Predstavila sta osnovno shemo vakcinacije proti steklini in ostalim kužnim boleznim psov in osnovno shemo odpravljanja zunanjih in notranjih zajedavcev.  V nadaljevanju  predavanja sta povedala kako ukrepati ob raznih poškodbah psa, ki se lahko zgodijo  med lovom, oziroma ob gibanju na prostem.. Spoznali smo tudi paket prve pomoči, v katerem je najnujnejše za hitro oskrbo psa med nezgodo na terenu.  V zadnjem delu predavanja sta povedala, kako z psom ravnati ob ugrizu strupene kače, ali ob stiku z strupom močerada. Opozorila sta tudi na bolezen Aujetzkega, ki se preko stika z uplenjenim divjim prašičem prenaša na pse in zmeraj konča z smrtnim izidom.

Sašo Volarič nas je obširno seznanil z pravili dedovanja barve dlake pri nemškem kratkodlakem ptičarju in nemškem žimavcu. Nemški kratkodlaki ptičar ima v svojem genskem zapisu enega izmed devet osnovnih genotipov za obarvanost dlake, iz raznih kombinacij dobimo lahko štiri osnovne fenotipe – zunanji izgled obarvanosti dlake. Dovoljene so vse paritvene kombinacije, za razliko od nemšekga žimavca, kjer ni dovoljena paritev med črnimi serci in črnimi serci z enobarvno rjavimi psi. Iz petih osnovnih genotipov – genskih kombinacij za obarvanost dlake pri nemškem žimavcu izhajajo trije osnovni fenotipi – zunanji izgled obarvanosti dlake. V nadaljevanju nas je podrobno seznanil z zgodovino nastajanja pasme nemški žimavec, predstavil nam je tudi najnovejše trende in kriterije za ocenjevanje kakovosti dlake pri tej pasmi. V zadnjem delu nas je seznanil še z pravili dedovanja brade pri žimavcu. Vsebina predavanja je bila zelo poučna in bi bila koristna novost tudi za kinološke sodnike za ocenjevanje dela in zunanjosti te pasme!

Lovski inšpektor Ian M. Koštomaj nam je v svojem predavanju predstavil zakonske in podzakonske akte, ki se nanašajo na vzrejo, posest in uporabo lovskih psov, predvsem ptičarjev. Podrobno nas je seznanil z dolžnostmi upravljalca  lovišča pri uporabi ptičarjev za določene oblike lova, z zakonsko predpisanimi določili, ki se nanašajo na vzrejo , šolanje, vodenje in uporabo ptičarja. Vsi prisotni smo bili enotnega mnenja da je zakonodaja ki se nanaša na to področje v mnogih primerih v razhajanju z potrebami iz prakse, večkrat nedorečena, tudi preveč splošna, zato bodo v prihodnosti nujni nekateri popravki in dopolnitve .

Seminar je bil namenjen zlasti mlajšim vodnikom, vzrediteljem in tudi kinološkim sodnikom. Skromna udeležba vseh, ki smo jih ta dan pričakovali ne vzbuja optimizma glede želje  po dodatnem izobraževanju iz tega področja.

Ob koncu se želimo zahvaliti vsem predavateljem za pripravo gradiv in odlično izvedbo predavanj, hvala tudi gostiteljem LD Boris Kidrič!   

 

Zapisala:

Vilko Turk

Dragan Zemljič dr.vet.med.
<< Nazaj na preizkušnje