Nahajate se:   domov - PREIZKUŠNJE- Vsestransko uporabnostna preizkušnja v LD Ljutomer 26.-27.10.2019

Uporabnostna preizkušnja v LD Ljutomer 26.-27.10.2019

Vsestranska uporabnostna preizkušnja ptičarjev – Ljutomer  2019

Društvo ljubiteljev ptičarjev (DLP), je v lovišču LD Ljutomer 26.10. in 27.10. 2019 priredilo vsestransko uporabnostno preizkušnjo (VUP) za vse pasme ptičarjev. Na preizkušnji mora ptičar dokazati široko lovsko uporabnost na polju, v vodi in v gozdu. Zaradi obsežnosti in raznolikosti  zahtev v delu  psa poteka VUP skladno z pravilnikom2 dni. Skladno z načeli lovske etike, ima na preizkušnji  veliki poudarek delo po strelu, ko je potrebno poiskati  uplenjeno malo divjad, lisico, ali veliko divjad, ki ni obležala po strelu. Preizkušnje so se udeležili  4 vodniki z  tremi kratkodlakimi nemškimi ptičarji in nemško žimavko.

Čeprav je bila udeležba vodnikov in psov relativno skromna, je potrebno poudariti, da gre za mojstrski izpit psa in vodnika za njim. DLP sledi z rednim prirejanjem VUP  osnovnim načelom vzreje in lovske uporabe določenih pasem ptičarjev v njihovih matičnih državah. Z  široko lovsko uporabnostjo  se zagotavlja  dolgoročen interes lovcev za vodenje psov teh pasem  v loviščih in  vzrejo po načelu ,, lovci vzrejajo za lovce,,! Samo vodniki lovci vemo  presoditi delo psa v lovski praksi ob različnih zahtevah in smo tako edini, ki lahko nadaljujemo z kvalitetno vzrejo  lovsko uporabnih psov !  V nekaterih  evropskih državah  večina vodnikov, predvsem  nemških pasem ptičarjev  psa izšola tako, da z njim na koncu opravi tudi VUP. Žal se pri nas te preizkušnje večina vodnikov ptičarjev še ne udeležuje, oziroma psa ne izšola v vsestransko uporabnega, kar pomeni, da iz  zasnov  psa, ki ga vodijo izkoristijo samo del  potenciala.

Navzoče so pozdravili  starešina LD Ljutomer Pihler Ignac, predsednik ZLD Prlekija Kuhar Gorazd, delegat KZS Deberšek Bojan in  strokovni vodja Vaupotič Ljubo . Delo psov smo ocenjevali  Zemljič Dragan , PIrher Vojko, Ferenčič  Sašo in Vesel Vlado.  V gozdnem delu je  na krvnih sledeh sodil tudi Brezovšek Zdravko. Po kratki predstavitvi poteka preizkušnje in poudarku na napakah, ki psa izločajo iz nadaljnjega preizkušanja smo pričeli z gozdnim delom. Prinašanje lisice preko zapreke so vsi psi opravili brezhibno.   Krvna sled na VUP je stara 2 do 4 ure, dolga 400 m in ima dve kljuki. Pokazači in oblajači morajo prosto izdelati še dodatnih 200 m sledi.  V bodoče  bomo sodniki za ocenjevanje dela ptičarjev morali razmisliti o spremembi pravilnika in možnosti prijave vodnika za delo po krvni sledi z katero bi zadostili zahtevam Pravilnika o uporabnostni preizkušnji po krvni sledi.  Tako bi vodniki z opravljeno VUP dobili tudi potrebno dovoljenje za iskanje obstreljene velike divjadi . Privedeni psi so dokazali, da so sposobni  vodnika zanesljivo privesti do položenega kosa divjadi ne krajši  nekaj ur  stari krvni sledi.  Vsekakor dovolj, da bi lahko iskali na nezahtevnejših sledeh tudi v praksi . Vlečke lisice in zajca dolge 300 m,  šarjenje in  grmarjenje so psi  opravili brez težav , pokazali so tudi  odlično ubogljivost. 

Popoldne je sledilo delo na polju, kjer smo videli sistematično hitro iskanje in  trdno stojo, pri kakšnem psu tudi nekoliko manj apela ob odleteli pernati divjadi. Na veliki njivi poraščeni z plevelom je vsak pes  za poljsko delo dobil sveži teren.

V nedeljo smo ocenjevali  pse v vodnem delu. Pri lovskem domu LD Ljutomer imamo urejenih več ribnikov- račjih mlak. Vsak par vodnik – pes je dobil za delo novo, svežo vodno površino. Samo na svežem nedotaknjenem terenu lahko delo  psov  ocenjujemo objektivno, oziroma za vse udeležene v podobnih pogojih . V kolikor terena ne menjamo,  ima  prvi v delu v prednost, vse ostale pa moti vonj predhodnih psov, mogoče tudi mrtvih rac ki so jih prinašali iz vode. Vsi psi so pokazali zanesljivo vodno delu, tudi  po strelu, ko je potrebno poiskati  divjad. 

Psi so tekom celotne preizkušnje izkazali miren, uravnovešen značaj.  Stabilen značaj pomeni veliko prednost, saj se taki psi lažje osredotočijo  na zelo raznoliko delo, ki ga  zahtevamo na tej preizkušnji!  

Ob razgovoru z vodniki me je razveselilo, odlično poznavanje pravilnik o preizkušnji. Dobro poznavanje pravilnika je za vodnika zelo pomembno. V pomoč je že ob šolanju psa, kakor tudi med preizkušnjo  ob vodnikovi presoji  pogojev dela psa in  objektivnosti ocenjevanja sodnikov.  Vsi udeleženi vodniki so mlajši po kinološkem stažu, zato so posebej razveseljivi in optimizem vzbujajoči rezultati, ki so jih dosegli z svojimi psi.

Matej Lah z nemško kratkodlako ptičarko Nubia Hudobrek je dosegel 320 + 12 točk in I. a nagradni razred, nemška žimavka Essie Ljutomerska in vodnik Davor Gajser sta dosegla 312 točk in I.b nagradni razred, kratkodlaka ptičarka Kala Lovrenška z Ivanom Šincekom 302 + 9 točk in I. c nagradni razred, nemški kratkodlaki ptičar Taj Adin dom z vodnikom Markič Danijelom 300 točk in I.č nagradni razred.  

Preizkušnja je na terenu potekala tekoče, za kar gre zahvala kinologom članom LD Ljutomer Lipovec Matjažu, Fišer Gorazdu in Pavličič Boštjanu. Sicer je pomoč in sodelovanje ob organiziranju VUP- ov v LD Ljutomer dolgoletna tradicija, ki sega v osemdeseta leta prejšnjega stoletja. Takrat smo v  LD  sodelovali pri organizaciji  vsestranskih uporabnostnih preizkušenj z nazivom Panonski lovski pokal. Udeležba na teh prireditvah je bila mednarodna predvsem v sodelovanju z Zvezo nemških žimavcev (Deutsch Drathaar Verband).  Ob pomoči znanih kinologov iz LD Ljutomer Pirher Vojka in Feuš Franca je bil takrat idejni oče in gonilna sila organizacije teh zahtevnih preizkušenj   starosta naše sodobne  ptičarske kinologije Vladimir Pfeifer.  

Preizkušnjo smo zaključili z nasvetom vodnikom, naj  se z svojimi odlično izšolanimi  psi dokažejo tudi v vsakdanji lovski praksi.  Dobro voden lovski pes v lovišču je zagotovo najboljša reklama in hkrati zagotovilo za nadaljnji obstoj pasme v lovskih rokah in v loviščih!

 

Zapisal:

Dragan Zemljič dr.vet.med.

 

<< Nazaj na preizkušnje